Intranet

Podnikový informačný systém, software robený na mieru s využitím na manažovanie firemných procesov, dochádzky, či DMS (systém pre správu dokumentov). Vďaka oprávneniam je možné rozdeliť prístup pre jednotlivých užívateľov podľa potrieb zákazníka.

Kľúčovou vlastnosťou je elektronická evidencia dokumentov, ktorá automaticky spracováva naskenované dokumenty a vyťažuje z nich potrebné údaje ako napr.: číslo faktúry, dátumy, automaticky páruje s databázou dodávateľov podľa nastavení, ktoré vyhovujú potrebám zákazníka.

K oznamom je možné nasadiť aplikáciu pre Windows na jednotlivé pracovné stanice, ktorá komunikuje s intranetom a zobrazuje oznamy podľa nastavenia aj samostatne jednotlivým užívateľom.

Dovolenky je možné schváliť zodpovednou osobou priamo z emailovej správy, ktorú systém zasiela automaticky po vyplnení žiadosti o dovolenku, náhradné voľno, návštevu lekára a pod., v emailovej správe sa vygeneruje report, pokiaľ dôjde napr. ku kríženiu termínov s iným zamestnancom.

A mnoho iného.

Hlavné funkcie:

  • evidencia dochádzky
  • plánovanie a evidencia pracovných ciest
  • databáza obchodných partnerov
  • elektronická evidencia dokumentov
  • úlohy
  • číselníky
  • správa užívateľov
  • oznamy
  • záznamy činnosti

Technológie:

Laravel, Vue, MySQL, Qt

Požiadavky:

Ubuntu server >= 18.04

Začnime spoluprácu už teraz

Oslovil Vás tento projekt a chcete podobné riešenie? Neváhajte a ozvite sa mi.

Kontaktujte MA