Úvodná stránka/Projekty/Konfigurátor porezu

Konfigurátor porezu

Objednávkový systém na prácu s cenovými ponukami a spracovaním objednávok zákazníkov, špecifickou vlastnosťou je, že tento software je určený pre stolárske firmy.

Kľúčovou vlastnosťou je formulár na zadávanie dielov na rezný plán, systém vie pracovať aj s neštandardnými formátmi, ako sú napr. zaoblenia, trojuholníkové tvary a pod.

Systém automaticky generuje výrobné plány a špeciálny súbor do nárezového centra. Partnerské firmy môžu používať tento systém pod svojou hlavičkou firmy. Objednávkový systém je zložený z niekoľko procesov spracovania objednávky až
po finálny stav.

Hlavné funkcie:

  • objednávkový systém
  • špeciálny formulár na odoslanie požiadavky na nacenenie porezu
  • databáza obchodných partnerov
  • prehľad stavov objednávok
  • optimalizácia porezu
  • číselníky
  • správa užívateľov a partnerských firiem
  • oznamy
  • emailové šablóny

Technológie:

Laravel, Vue, MySQL, Imagick

Požiadavky:

PHP, MySQL, Nginx/Apache2

Začnime spoluprácu už teraz

Oslovil Vás tento projekt a chcete podobné riešenie? Neváhajte a ozvite sa mi.

Kontaktujte MA