Konfigurátor porezu

Úvodná stránka/Projekty/Konfigurátor porezu Konfigurátor porezu Objednávkový systém na prácu s cenovými ponukami a spracovaním objednávok zákazníkov, špecifickou vlastnosťou je, že tento software je určený pre stolárske firmy. Kľúčovou vlastnosťou je formulár na zadávanie dielov na rezný plán, systém vie pracovať aj s neštandardnými formátmi, ako sú

Konfigurátor porezu2020-03-25T00:22:26+01:00

Intranet

Úvodná stránka/Projekty/Intranet Intranet Podnikový informačný systém, software robený na mieru s využitím na manažovanie firemných procesov, dochádzky, či DMS (systém pre správu dokumentov). Vďaka oprávneniam je možné rozdeliť prístup pre jednotlivých užívateľov podľa potrieb zákazníka. Kľúčovou vlastnosťou je elektronická evidencia dokumentov, ktorá automaticky spracováva naskenované

Intranet2020-03-25T00:20:15+01:00